ZAŠTITA PRIVATNOSTI

Quality Medical Center d.o.o. automatski prikuplja podatke o uređaju kojim pristupate web stranici te aplikaciji. Ove podatke koristi u svrhu ponude svojih usluga, održavanja njihove kvalitete te dobivanja općih statističkih podataka vezanih uz korištenje web stranica. Vlasnik prikupljenih podataka jest Quality Medical Center d.o.o.

Upisom osobnih podataka na za to predviđena polja na web stranicama te aplikaciji potvrđujete da ste svoje osobne podatke dobrovoljno stavili na raspolaganje te da dozvoljavate da ih Quality Medical Center d.o.o. koristi u svrhu u koju su podaci dani, a na što ćemo vas posebno upozoriti. Prilikom upisa osobnih podataka za to predviđena polja na web stranicama te aplikaciji, uputit ćemo vas na ovu Zaštitu privatnosti kako biste se upoznali sa svojim pravima u odnosu na zaštitu predmetnih osobnih podataka.

U skladu s navedenim, ovime vas obavještavamo da je Quality Medical Center d.o.o. voditelj obrade osobnih podataka koje unosite u za to predviđena polja na web stranicama i aplikaciji te se predmetni podaci koriste isključivo u svrhu za koju su dobrovoljno dani Quality Medical Center d.o.o.

Za sva pitanja i ostvarivanje prava u obradi vaših podataka možete kontaktirati Quality Medical Center d.o.o. na qmc@qmc.hr, adresu ili telefonski broj +385 91 3222 000.

Opća uredba o zaštiti podataka predviđa sljedeća prava: pravo da budete informirani o obradi vaših osobnih podataka, pravo na ispravak netočnih podataka, pravo na brisanje i ograničenje obrade, pravo na prenosivost te pravo na prigovor.

Prigovor vezan za vaše osobne podatke imate pravo uputiti Quality Medical Center d.o.o.  na qmc@qmc.hr, adresu ili na telefonski broj +385 91 3222 000. Prigovor možete uputiti i nadzornom tijelu za zaštitu osobnih podataka, odnosno Agenciji za zaštitu osobnih podataka (AZOP).

Quality Medical Center d.o.o.  može, ako ste se složili s korištenjem kolačića, koristiti prikupljene podatke kako bi vam pružila učinkovitiju korisničku uslugu, olakšala korištenje web stranica i aplikacije uklanjanjem potrebe za učestalim upisivanjem istih podataka ili za prilagodbu web stranica i aplikacije vašim osobnim sklonostima i interesima.

Quality Medical Center d.o.o. ne prodaje, iznajmljuje ili posuđuje osobne podatke korisnika web stranica i aplikacije trećim stranama i štiti vaše osobne podatke od neovlaštenog pristupa.