Dr. sc. Iva Bobuš Kelčec

Rođena je 1973. godine u Zagrebu, gdje je  na Medicinskom fakultetu diplomirala 1997. godine. Nakon položenog Državnog ispita 1998., radila je u ambulanti OM Vugrovec, Dom zdravlja Istok.Specijalizaciju iz kliničke citologije započela je u Klinici za dječje bolesti Zagreb 2000. godine a specijalistički ispit položila je 2005. godine. Od 2006. godine do danas radi u Odjelu za kliničku citologiju Klinike za tumore, koji se  danas nalazi u sklopu Zavoda za patologiju i citologiju Ljudevit Jurak, KBC Sestre milosrdnice.

U sklopu specijalizacije završila je stručni poslijediplomski studij iz kliničke citologije, a nakon završenog doktorskog studija na Medicinskom fakultetu u Zagrebu, 2018. godine obranila je doktorsku disertaciju pod nazivom „ Imunohistokemijska izraženost estrogenskih receptora beta u papilarnom karcinomu štitnjače“.

U svakodnevnom poslu bavi se aspiracijskom kao i eksfolijativnom citologijom. Kao intervencijski citolog samostalno pod kontrolom UZV izvodi brojne citološke punkcije površno smještenih organa (dojka, štitnjača, slinovnice, glava i vrat, meka tkiva, limfni čvorvi, itd).

Područja posebnog interesa su joj citologija glave i vrata, štitnjače i  dojke, intervencijska citologija, kao i dodatne dijagnostičke metode u citodijagnostici solidnih tumora.

  1. godine završila je tečaj ultrazvuka Euroson POCUS School, Vienna, Austria, a 2023. godine tečaj trajnog usavršavanja iz ultrazvuka štitnjače u KBC Rebro.

Član je Hrvatskog liječničkog zbora, Upravnog odbora Hrvatskog društva za kliničku citologiju, te Upravnog odbora Sekcije za intervencijsku citologiju Hrvatskog društva za kliničku citologiju, među čijim je i utemeljiteljima.

Aktivno sudjeluje na inozemnim i domaćim kongresima i stručnim skupovima, kontinuirano se obrazuje na tečajevima trajne edukacije, predavanjima i seminarima, te je  koautor nekoliko znanstvenih i stručnih radova iz područja kliničke citologije.

Specijalist klinički citolog
Područje interesa
  • citologije štitnjače
  • citologija limfnih čvorova
  • citologija žlijezda slinovnica
  • UZV vrata i citološka punkcija
  • citologija kožnih promjena
  • citologija dojki
  • citologija mezenhimalnih promjena
Kontakt Quality Medical Center, Dobri dol 47, 10000 Zagreb
Konzultacije utorkom  od 18-20.30h, te prema dogovoru