er

Jerko Biloš, dr. med.

Jerko Biloš završio je Medicinski fakultet Sveučilišta u Zagrebu 2004. godine. Nakon što je odradio obvezni pripravnički staž u KB Merkur položio je državni stručni ispit. U razdoblju od 2007. do 2011. bio je na specijalizaciji iz maksilofacijalne kirurgije u KB Dubrava. Potom je 2018. godine završio i drugu specijalizaciju iz otorinolaringologije u KBC Zagreb.

Nastavljajući kontinuiranu i trajnu izobrazbu 2019. godine završio je stručni poslijediplomski studij iz otorinolaringologije te subspecijalizaciju iz maksilofacijalne kirurgije – plastičnu kirurgije glave i vrata.

Zaposlen je na Odjelu za maksilofacijalnu kirurgiju Klinike za bolesti uha, nosa i grla i kirurgiju glave i vrata, KBC Zagreb. U svakodnevnom radu se bavi traumatskim ozljedama kosti i mekih tkiva glave i vrata, kožnim tumorima, bolestima štitne i doštitne žlijezde, žlijezda slinovnica te tumorima gornjeg aerodigestivnog trakta. Također izvodi najsloženije mikrovaskularne plastičnorekonstruktivne zahvate. Redovito izvodi brojne estetske i korektivne operacije. Kontinuirano se stručno i znanstveno usavršava na brojnim domaćim i stranim kongresima, simpozijima i tečajevima. Član je Hrvatskog društva za tumore glave i vrata, Hrvatskog društva za lubanjsku osnovicu i Hrvatskog društva za maksilofacijalnu kirurgiju.

Specijalist otorinolaringolog i kirurg glave i vrata, maksilofacijalni kirurg
Subspecijalist plastični kirurg glave i vrata
Područje interesa
  • maksilofacijalna kirurgija
  • parotida
  • štitnjača
Kontakt Quality Medical Center, Dobri dol 47, 10000 Zagreb
Konzultacije Četvrtak od 16-20.30h, te prema dogovoru