Doc. dr. sc. Krešimir Gršić

Doc. dr. sc. Krešimir Gršić, dr. med., rođen je 1977. u Zagrebu. Medicinski fakultet Sveučilišta u Zagrebu završio je 2001. godine s prosjekom 4, 24. Nakon što je u Klinici za tumore obavio pripravnički staž 2003., položio je državni ispit. Specijalizaciju iz otorinolaringologije započeo je 2003. godine u sklopu koje je 2006. upisao poslijediplomski studij iz otorinolaringologije i cervikofacijalne kirurgije. Nakon što je položio sve ispite iz poslijediplomskog studija 2008. uspješno je položio specijalistički ispit. Sredinom 2015. položio je ispit iz uže specijalizacije iz plastične kirurgije glave i vrata.
Na Medicinskom fakultetu u Zagrebu 2009. upisao je doktorski studij Biomedicina i zdravstvo, a 2016. obranio je doktorski rad Imunohistokemijska izraženost estrogenskih receptora beta u planocelularnim karcinomima glave i vrata. Na Medicinskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu 2019. izabran je u znanstveno zvanje znanstvenog suradnika u znanstvenom području biomedicine i zdravstva – polje kliničke medicinske znanosti. Od 2019. godine sudjeluje u nastavi u Katedri za otorinolaringologiju i kirurgiju glave i vrata Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu kao naslovni poslijedoktorand. Senat Libertas međunarodnog sveučilišta 2020. na temelju nastavne i stručne djelatnosti izabire ga u naslovno znanstveno-nastavno zvanje docent u području biomedicine i zdravstva, polje kliničke medicinske znanosti.
Tijekom 2009. (od svibnja do srpnja) boravio je na studijskom putovanju u Cleveland Clinici u Clevelandu, gdje je sudjelovao u radu Endokrinološkog kirurškog centra te se upoznao sa suvremenim onkološkim protokolima Onkološkog centra za tumore glave i vrata. Pohađao je više od 30 međunarodnih i domaćih stručnih instrukcijskih tečajeva iz područja ORL i kirurgije glave i vrata te je objavio devet znanstvenih radova. Devet ih je indeksirano u Current Contentsu, pet u Science Citation Indexu te ih je osam indeksiranih u drugim bazama podataka (Scopus). Objavio je 42 sažetka radova s međunarodnih i domaćih znanstvenih i stručnih skupova, od toga su tri u časopisu indeksiranom u Current Contentsu. Citiran je do sada 28 puta (Web of Science baza podataka). Autor je triju poglavlja u trima stručnim knjigama. Kao suradnik ili istraživač sudjelovao je u realizaciji dva međunarodna znanstveno istraživačka projekta.
Glavni su mu interesi plastično rekonstruktivni kiruški postupci, kirurgija štitnjače, kožni karcinomi glave i vrata, planocelularni karcinomi gornjeg aerodigestivnog sustava i mikrokirurške plastično rekonstruktivne tehnike.
Od 2001. do travnja 2018. godine radio je u Klinici za tumore KBC Sestre milosrdnice na Odjelu za tumore glave i vrata Zavoda za kiruršku onkologiju. Nakon toga zaposlio se u Klinici za bolesti uha, nosa i grla i kirurgiju glave i vrata KBC Zagreb. Voditelj je Odjela za kirurgiju glave i vrata Zavoda za otorinolaringologiju i maksilofacijalnu kirurgiju Klinike za bolesti uha, nosa i grla i kirurgiju glave i vrata, Kliničkog bolničkog centra Zagreb.
Aktivni je član uredničkog odbora Libri Oncologici: Croatian Journal of Oncology. Aktivni je član Hrvatskog društva za otorinolaringologiju i kirurgiju glave i vrata te Hrvatskog društva za tumore glave i vrata. Bavi se humanitarnim radom, predsjednik je Zagrebačke lige protiv raka koja je organizator brojnih humanitarnih edukativnih akcija namijenjenih onkološkim bolesnicima i njihovim obiteljima, kao i društvu u cjelini.

Specijalist otorinolaringologije i kirurgije glave i vrata
Subspecijalist plastične kirurgije glave i vrata
Područje interesa
  • Kirurgija glave i vrata
  • Plastična kirurgija
  • Kirurgija štitnjače
Kontakt Quality Medical Center, Dobri dol 47, 10000 Zagreb
Konzultacije Ponedjeljak - petak od 15:30 do 20:30, te prema dogovoru